Kavramlar

2011-03-25 21:46:00

Namütenahi tahayüllere teveccüh ederken ; muamma  duygularımı hücrelerime inzal ettirip hicran dolu bir terennüm ile yine inkılap ettim . Bir çerağ emaresi taşıyan seninle dolu düşüncelerimi kerhende olsa nisyanlaştırıp ayanını tevkifata uğrattım . Ey dildar ; şimdi bir nefha olsun , muştalar sana.   Sensizliği istiab edip bunu bir fazilet sayarak sahibine emanet ettiğim kalbimi  hak eden bir tek sen ol istedim .. Artık bir hazan mevsimine vabeste med cezirler yaşamaktayım . Zira bir şiraze edasıyla bu bohem dolu yıllarımı teshih edecek dildardan çok uzaktayım , oysa seni lanse etmeliydim , sana isnad etmeliydim tüm tahayyüllerimi . Hamaset gösteren bir mücrim gibi davrandım binbir vecih ile . Tenfir ettim ,tezyif ettim ama tavsip etmedim bütün bu olanları   Ve sadece kalbine cülus edecek günlerin özlemi ile yaşadım.. 25.03 2011 denemeler   Devamı